Календар

Заети дати 2018
ян фев март апр май юни юли авг септ окт ноем дек
  1    1   1
  2   4   2
  5   8   6
 13   7
 12   8  11   8
 15   9
 17  18  16  14
 19  15
 20  23  18  16
 21  21  20
 24  22
 25  23
 28  26  28  26
 27  28  29
 30  29?  30

Ако за избраната от Вас дата имам поет ангажимент, може да се свържете с мен, за да Ви препоръчам колега от фирмата!

 

© 2013 DJ Ivan Todorov | Web support by Aristidov.com | Мои Приятели и партньори | БЛОГ