Календар

Заети дати – 2020г.

ян фев март апр май юни юли авг септ окт ноем дек
  1
  2   5   3?
  3   6   4   5
 14   8   7  8   6
  9  10
 20  12  10
 14  16  13  17  15  12
 22 18
 20  19  19
 21  25  23  21?  21?
 24  25  22  26  21
 28
 27  27
 30

За ваше улеснение при избора на дата за сватбеното тържество, публикувам списък с официалните почивни дни за 2020г., които удължават уикенда:

Май: 1, 2, 3 / 23, 24, 25

Септември: 5, 6, 7

Ако избраната от вас дата е заета, пишете и ще ви изпратя информация за свободен колега от екипа на Мобил Диджей Бургас

© 2013 DJ Ivan Todorov | Web support by Aristidov.com | Мои Приятели и партньори | БЛОГ