Dj Иван Тодоров

Никога не сме танцували и не сме се забавлявали толкова през целия си живот и определено ще остане най-незабравимия ден в живота ни!
Всички гости след сватбата ни разпитваха за теб, Иван Тодоров ще си остане легенда в сватбените дни!!
Не мислим, че дори някой трябва да се замисля за DJ просто трябва да избере теб и да се наслади на деня!!

Йоанна и Димитър Тодорчеви 06.09.2021