Dj Иван Тодоров

Календар със заети дати
2023г.

Януари

    
    
    
    
    

Февруари

    
    
    
    
    

Март

    
    
    
      
    

Април

       
      
      
    
    

Май

          
          
          
           
         

Юни

      10   
    3      20  
       23  
     17   24 
    9     30

Юли

    1    
      15   
    7   16   22? 
    8    
    9   

Август

      10    
    4   11?     25
    5   12     26
    8      27
      16  

Септември

    1    8    21
    2    9   16   22
    6   10   17   23
         30
       

Октомври

    
     7   14  
      
    
    

Ноември

    
    
    
    
    

Декември