Dj Иван Тодоров

Януари

    
    
    
      
    

Февруари

    
    
    
      
    

Март

    
    
          
      
    

Април

       
      
      
    
    

Май

      15    22   25
      3       23   26
       17    24  
     9    18    
    11    19    

Юни

      1        21
      2    14      22
      15     
      7         28
      8     29

Юли

      1    
           22
      5      
      6     27
      7   

Август

           
           22   
       17 ?    23   
          24   31
          25 

Септември

      1    13     19   
         14      
      6    15     21   
      7       22   28
      8       

Октомври

    
         12  
      
      26
    

Ноември

    
    
    
    
    

Декември

    
    
    
    
     14   

                                          Отбелязаните цифри, са вече заетите дати.