Календар

Заети дати – 2022г.

ян фев март апр май юни юли авг септ окт ноем дек
  3?   1
  2   4   6
 14  11  13?
 18
 19
 22?  23 22  25  22  20
 23
 28  27
 29
 30?

От 7 до 17 юли, ще съм извън страната и не поемам ангажименти за тези дати.

© 2013 DJ Ivan Todorov | Web support by Aristidov.com | Мои Приятели и партньори | БЛОГ